Medezeggenschap en toezicht in 2017

De raad van toezicht, ondernemingsraad en cliëntenraad. Allemaal zijn ze op eigen wijze verbonden met Jeugdbescherming Regio Amsterdam, en met elkaar. Want kijken hoe Jeugdbescherming in haar ontwikkeling als organisatie nog verder kan groeien, is een gezamenlijke drijfveer.

RAAD VAN TOEZICHT

Scheidende leden Philip Lemmens en Bas van der Velde over bevlogenheid, meedenken en het gevoel dat je iets belangrijks doet.

ONDERNEMINGSRAAD

Voorzitter Petra de Vries over het bespreekbaar maken van werkdruk, de afronding van KwaliTIJD en over vooruitgang.

CLIENTENRAAD

Voorzitter Monique van Weehuizen vertelt hoe de cliëntenraad haar steun aan ouders en kinderen verder professionaliseert.

Raad van toezicht

Vooroplopen is soms bewust een ondernemersrisico nemen

Als leden van de financiële commissie hebben ze een bevlogen bestuur samen helpen laveren tussen idealen en ondernemen. Tussen ambities en realisme. Met beiden hetzelfde gevoel: dat je echt iets belangrijks doet. Na een maximale termijn van 8 jaar lidmaatschap kijken Philip Lemmens en Bas van der Velde terug op hun periode bij de raad van toezicht bij Jeugdbescherming.

Vlees op de botten

Een voorbeeld van een project rondom werkdruk en de worsteling tussen idealen en ondernemen die dat soms oplevert, is ‘De bedoeling op 10’. Dit initiatief draait om nog meer methodetrouw werken door het terugbrengen van de caseload naar tien gezinnen per fulltime medewerker. Philip: “Voor dit project is financiering vanuit gemeenten nodig. Het rondkrijgen van die financiering is lastig, dat betekent dat je als organisatie soms bewust een ondernemersrisico neemt. Als toezichthouder denken we mee in de strategische besluitvorming en keken we in dit geval kritisch naar de organisatie vanuit de vraag ‘hoeveel vlees hebben we op de botten’.”

Nog meer gezinnen bereiken met de methodiek

Een andere uitdaging op ondernemersvlak was het samenwerkingsverband met maatschappelijke organisatie Lumens. Philip: “Jeugdbescherming Regio Amsterdam zocht een partner om haar werkveld mee te vergroten. Dit werd Lumens. Zo’n samenwerking biedt allerlei uitdagingen waarin twee organisaties, met verschillende belangen, elkaar moeten blijven vinden. In dit kader hebben we als raad van toezicht regelmatig om tafel gezeten met de raad van toezicht van Lumens.”
Bas: “De volgende stap ligt in het oogsten van de toegevoegde waarde van deze samenwerking. Jeugdbescherming heeft veel ervaring met jongeren tot 18 jaar. Nu moeten we kijken hoe we jongeren ook voorbij die leeftijdsgrens de juiste ondersteuning kunnen geven. Lumens weet als geen ander hoe dat werkt.”

RAAD VAN TOEZICHT 2017

Totaal 7 leden; twee scheidende leden, benoeming van twee nieuwe leden Koen Bron en Redouan Maanach.
Aandacht voor: ondernemerschap, strategische besluitvorming, financieringsvraagstukken, De bedoelding op 10, samenwerking Lumens, verzuim.

“Petje af voor alle gezinsmanagers.”

Schouder aan schouder

Dit jaar is de verbinding tussen de raad van toezicht en raad van bestuur verder gegroeid. Bas: “We hebben altijd schouder aan schouder gestaan, zeker in maatschappelijke vraagstukken. Maar na de wisseling van het bestuur moesten we elkaar opnieuw leren kennen, die samenwerking heeft zich het afgelopen jaar mooi ontwikkeld.”

Met iets belangrijks bezig

Beide heren kijken met voldoening terug op hun betrokkenheid bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam.
Philip: “Het was inspirerend om samen met een bevlogen bestuur aan kindveiligheid te mogen werken. Je voelde echt dat je met iets belangrijks bezig was. Als lid van de financiële commissie heb ik van risicobeheersing op strategisch niveau een vast onderdeel gemaakt en meegewerkt aan een strakkere bedrijfsvoering. Dit draagt bij aan de continuïteit van Jeugdbescherming. Op deze manier blijft er ruimte om te werken voor het ideaal: ieder kind veilig.”
Bas: “Het was bijzonder om in een raad van toezicht te zitten met mensen met verschillende achtergronden die elkaar, en daarmee ook de raad van bestuur, versterken. Ook kijk ik met veel respect naar de mensen in het veld. Het is één ding om vanaf een afstand mee te denken, maar om het werkelijk te doen is iets compleet anders. Een vraagstuk voor de komende periode is: hoe vinden we de juiste mensen? En hoe organiseren we het werk zo dat mensen hun werk beter kunnen doen en het langer volhouden. Mensen dragen veel verantwoordelijkheid en krijgen te maken met lastige situaties. Petje af voor iedereen die dit iedere dag weer met honderd procent inzet doet.”