Uitkomsten onderzoek personeelsverloop Jeugdbescherming

Als één van de opdrachtgevers signaleerde ook de gemeente Amsterdam het personeelsverloop bij Jeugdbescherming. De wethouder Jeugd liet een onderzoek uitvoeren naar dit verloop en de gevolgen hiervan voor gezinnen die op hulp wachten. De belangrijkste conclusie: Jeugdbescherming is ‘in control’. strategisch adviseur Pieter Bijkerk over die conclusie en een betere opdrachtgever-opdrachtnemer relatie.

“De aanleiding voor dit onderzoek was geen prettige”, vertelt Pieter Bijkerk, strategisch adviseur bij Jeugdbescherming. “De gemeente zag het aantal wachtende gezinnen oplopen en vroeg zich af of Jeugdbescherming wel voldoende zicht had op haar personeelsverloop en op manieren om de bezetting op orde te krijgen. Dat is als organisatie natuurlijk niet fijn om te horen.”

Kans

Jeugdbescherming besloot het onderzoek vooral als een kans te zien en zette haar deuren open voor het door de gemeente ingehuurde onderzoeksbureau EY. Pieter legt uit: “Wij hadden het idee dat we er alles aan deden om de personeelsbezetting te stabiliseren. Mocht het onderzoek een nieuwe oplossing opleveren, dan was deze van harte welkom. De uitkomsten gaven dan ook een dubbel gevoel; we waren tevreden met de conclusie dat we alles doen wat er in onze macht ligt. Er bleek alleen geen superoplossing te zijn.”

ONDERZOEK EY

Wat:
Onderzoek EY naar personeelsverloop Jeugdbescherming Regio Amsterdam.
Periode:
April tot en met juni 2017
Doel:
Achterhalen of Jeugdbescherming voldoende zicht heeft op haar personeelsverloop, hierop de juiste acties onderneemt en zicht heeft op de situaties van de wachtende gezinnen.
Conclusie:
Jeugdbescherming heeft controle over de situatie en zet de juiste middelen in om de inzetbaarheid van mensen te verbeteren, verloop terug te dringen en nieuwe mensen aan te trekken.

Samen op zoek naar de juiste mensen

Het onderzoek had wel andere positieve gevolgen. Pieter: “Na deze uitkomst konden Jeugdbescherming en de gemeente Amsterdam weer op een constructieve manier samen verder. Ook inspireerde het ons om met collega-instellingen in het zwaardere jeugdsectorsegment te kijken hoe we het vinden en houden van de juiste mensen en samen op kunnen pakken. We hebben immers allemaal te kampen met dezelfde arbeidsmarktproblematiek. We zijn er trots op dat de gemeente dit project ondersteunt. Sommige issues moeten daarbij in VNG-verband (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) worden besproken. Zoals de vraag: hoe schalen gemeenten functies in het lokale veld in? Te grote verschillen zorgen voor een ongewenste leegloop. Je kunt stellen dat dit onderzoek een aanjager is geweest in de aanpak van het overkoepelende probleem.”

“We waren tevreden met de conclusie dat we alles doen wat er in onze macht ligt. Er bleek alleen geen superoplossing te zijn.”