Samen het beleid van morgen maken

Open MT, een brainstormsessie bedoeld om zoveel mogelijk mensen mee te laten denken over toekomstig beleid, heeft zich in 2017 ontwikkeld tot een levendige discussie die in steeds meer agenda’s een vaste plaats verovert. Wat dat oplevert? Bijvoorbeeld het besluit om terug te gaan naar de bedoeling, hét thema voor 2018. Bestuurssecretaris Lobke van Rijn over het belang van input en de verrassende uitkomsten die dit soms oplevert.

Punt 1: het onderwerp van discussie wordt mogelijk toekomstig beleid.
Punt 2: iedereen is uitgenodigd.
Punt 3: wat er ook gebeurt, het gaat altijd door.

“Mensen moeten voelen dat ze tijd en ruimte krijgen om hieraan deel te nemen”

Dit zijn de uitgangspunten voor het Open MT, een tweewekelijkse brainstormsessie over toekomstig beleid van Jeugdbescherming Regio Amsterdam.

Het Open MT in het kort
Het doel van de Open MT’s is om zoveel mogelijk mensen mee te laten denken over het toekomstig beleid van Jeugdbescherming en over hoe om te gaan met ontwikkelingen. Dit om een breed gedragen beleid te creëren. De meeste onderwerpen in het Open MT zijn daarom gekoppeld aan het jaarplan.

OPEN MT

Wat:
Beleidsvormende brainstormsessie over toekomstig beleid.
Voor wie:
Alle medewerkers
Frequentie:
Tweewekelijks
Doel:
Transparante beleidsvorming en het creëren van een breed gedragen beleid.

De organisator van het Open MT is de projectleider van het onderwerp op de agenda. Verder is het bestuur altijd vertegenwoordigd. Na een korte introductie wordt een onderwerp, plenair of in groepen, besproken.

Discussiëren inspireert

Dat er echt iets wordt gedaan met de verzamelde input, illustreert het jaarplan 2018. Lobke: “De invulling van het hele jaarplan voor 2018 is vormgegeven in twee Open MT’s. Ook de begroting was daarbij een onderwerp. De uitkomsten van die sessies zijn een-op-een overgenomen in het definitieve jaarplan. Meedenken betekent concrete invloed hebben op het beleid en op ontwikkelingen binnen de organisatie.

2018

De goede feedback die het Open MT opleverde, heeft deelnemers geïnspireerd om zelf ook onderwerpen in te brengen. Inmiddels is het daarmee een podium geworden voor andere nieuwe, beleidsvormende ideeën die rechtstreeks uit de organisatie komen.
Lobke: “Het is leuk om te zien dat het Open MT zich zo heeft ontwikkeld gedurende het jaar. Nu zou het mooi zijn wanneer het in 2018 verder doorgroeit en mag rekenen op steeds meer deelnemers. Mensen moeten gaan voelen dat ze tijd en ruimte krijgen om hieraan deel te nemen. Bovendien kan het je energie geven om uit je dagelijkse werk te stappen en toch met iets heel wezenlijks bezig te zijn.”
Onderwerp op de agenda in het Open MT 2017:

Past onze organisatie nog wel bij ons?

Aanleiding:
Het turbulente jaar 2016, met veel verloop en een hoog ziekteverzuim onder medewerkers in combinatie met een sterke doorontwikkeling op de werkmethode, resulteerde in de vraag: Past onze organisatie nog wel bij ons?

De uitkomst:
De uitkomst van dit Open MT was dat de missie ‘Ieder kind veilig’ nog steeds helemaal past bij Jeugdbescherming Amsterdam. Ook de werkwijze krijgt de volledige steun, maar door alle ontwikkelingen intern en extern overheerst het gevoel dat er niet meer vanuit de kern wordt gewerkt. Op die manier moet de organisatie weer bij haar mensen gaan passen, en andersom. Om dat voor elkaar te krijgen is besloten in 2018 een pas op de plaats te maken en weer terug te gaan naar het werken vanuit de bedoeling. Ook werd het idee geopperd om inspiratiedagen te organiseren. Dit zijn middagen waarin medewerkers meer horen over de voortgang van de organisatie, gevolgd door een inspirerende spreker.

Daarmee heeft een eenmalige sessie in het Open MT grote gevolgen gehad voor het thema van 2018: ‘Interactie op de bedoeling’.

Hier kunt u de inhoud creëren die zal worden gebruikt binnen de module.