De SPV-er als waardevolle aanvulling bij complexe problematiek

Tamara Dirksen-Schaeffer, gezinsmanager in het pilotteam ‘Innovatieve psychiatrie’.

“Paul brengt als sociaal psychiatrisch verpleegkundige een specifieke deskundigheid mee die, gezien de complexiteit van onze gezinnen, heel waardevol is.
Samen op huisbezoek gaan bijvoorbeeld, is een laagdrempelige manier om zicht te krijgen op eventuele psychiatrische problemen bij ouders. Paul schat snel in of er mogelijk sprake is van psychiatrische problematiek. Ook brengt hij een eventuele doorgeleiding naar hulp heel laagdrempelig, waardoor ouders de route beter begrijpen en accepteren. Dat maakt het inschakelen van hulp makkelijker.

Het kijken naar de psychische gezondheid van ouders is breder dan alleen het vaststellen van een eventuele stoornis. Het gaat hierbij namelijk niet om het zoeken naar het juiste ‘label’, maar vooral over de psychische gezondheid en hoe wij als professionals hiervoor kunnen zorgen. Op het moment dat de psychische gezondheid in het geding is, heeft dit altijd effect op de opvoeding en de ontwikkeling van kinderen. Door goed voor ouders te zorgen, kunnen wij goed voor kinderen zorgen. Wat je zaait, oogst je. Dus als wij ervoor kunnen zorgen dat ouders gezonder zijn, zullen hun kinderen gezondere mensen worden. En hierdoor hun kinderen ook weer. Intergenerationele problematiek kan hiermee worden doorbroken.

“Door goed voor ouders te zorgen, kunnen wij goed voor kinderen.”

Naast het meelopen in het team en het afleggen van huisbezoeken zorgt Paul voor ‘coaching-on-the-job’. Hierdoor leer je in gesprekken beter aan te sluiten bij deze ouders en word je deskundiger in je vak. Nog een voordeel: Paul weet als GGD’er precies welke mogelijkheden de hulpverlening biedt.
Een moeder in een van mijn gezinnen kampte met een ernstig trauma. Zij was daardoor minder goed in staat voor haar kinderen te zorgen. Eerdere hulpverlening was op niets uitgelopen, omdat ze vaak niet verscheen. Paul kende echter een instantie die bij haar aan huis de juiste hulp kon verlenen. Op dat moment zorgt hij voor een snelle doorgeleiding en regelt hij alles met het GGZ. Mijn collega’s en ik ervaren de aanwezigheid van een sociaal psychiatrisch verpleegkundige echt als een meerwaarde in onze begeleiding van gezinnen. En toevallig is Paul dan ook nog eens een fijn mens om mee te werken.”