De Akademie, een unique selling point

Talentontwikkeling en de Akademie, de twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Akademie laat mensen groeien, in hun werk of juist daarnaast. Zelf timmert de opleidingstak van Jeugdbescherming eveneens flink aan de weg. Teammanager Training en Advies Antonietta Perini vertelt over het onderscheidend vermogen van goede trainingen en hoe de Akademie ook buiten de regio Amsterdam werk maakt van de missie ‘Ieder kind veilig’.

Een van de grote thema’s binnen Jeugdbescherming is talentmanagement. Van het binnenhalen van talenten tot het ontdekken en ontwikkelen ervan. De Akademie speelt hier, als eigen opleidingstak, een grote rol in. Dat begint bij het opleiden van junior gezinsmanagers. Met een vernieuwd inwerktraject bereidt de Akademie trainees voor op de praktijk.

Nieuwe talenten binnenhouden

Antonietta: “Onze leerlijn neemt in totaal twee jaar in beslag. Nieuw is dat iedere trainee start met een introductiedag. Tijdens deze dag horen nieuwe medewerkers waar we vandaan komen als organisatie en hoe we tot onze methodiek zijn gekomen. Aansluitend volgen twee trainingsdagen in FFP (Functional Family Parole red.), dit is de gesprekstechniek waar we mee werken.

Daarna worden er acht dagen lang verschillende thema’s behandeld. Op deze manier volgt iedere trainee alle trainingen, voordat hij of zij aan de slag gaat met gezinnen. Die strakkere opbouw werkt heel goed.”

DE AKADEMIE

Deze eigen opleidingstak van Jeugdbescherming Regio Amsterdam combineert kennis, kunde, leren en adviseren met als doel het veilig laten opgroeien van kinderen. In dat kader verzorgt de Akademie trainingen, organisatieadvies en procesbegeleiding, en organiseert zij symposia.

Onderscheiden op methodiek en trainingen

Aankomende gezinsmanagers geven aan bewust voor Jeugdbescherming te kiezen, vanwege haar methodiek en trainingen. Antonietta: “Dat zie ik als een mooi compliment. Als mensen uitstromen, is het vaak de harde praktijk waardoor ze onderuitgaan. Om de aansluiting met de praktijk verder te verbeteren, gaan we mogelijk een meeloopdag toevoegen aan het inwerktraject. Zelf ben ik er ook voor dat we trainees de eerste weken laten meelopen met een senior, zonder ze meteen eigen gezinnen te geven. Op die manier komen nieuwe gezinsmanagers steviger in hun schoenen te staan en kunnen zij daarna beter toegerust zelf aan de slag.”

Werken voor de Akademie is geen bijbaan

De omslag naar een talent-gedreven cultuur past goed bij de mogelijkheden die de Akademie biedt. Antonietta: “Mensen zetten zich graag in voor de Akademie en worden daarin gestimuleerd.

NIEUWE GEZINSMANAGERS VANUIT EEN EVC-TRAJECT

Gezinsmanagers worden ingeschreven in het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). Om te kunnen worden ingeschreven is een afgeronde relevante hbo-opleiding vereist.

In 2017 is de Akademie gestart met de leerlijn als EVC-traject (Erkenning van eerder Verworven Competenties) voor hbo’ers met een opleiding buiten de voorgeschreven hbo-opleidingen voor een SKJ-registratie. Met het volgen van de leerlijn als EVC-traject kunnen ook hbo-ers vanuit andere afstudeerrichtingen aan de slag als gezinsmanager en geregistreerd worden als erkend professional in de jeugdzorg. Dit schept nieuwe mogelijkheden voor mensen die alles in huis hebben om als gezins- manager te werken, behalve het juiste hbo-diploma.

De Akademie biedt medewerkers een unieke ontwikkelmogelijkheid, daarmee onderscheiden we ons van andere organisaties. Wel wordt het trainen namens de Akademie naar mijn mening nog teveel als bijbaan gezien. Mensen zeggen ‘het primaire proces gaat voor’, maar gaat een training niet door, dan heeft datzelfde primaire proces daar last van. Sommige modules moeten mensen gevolgd hebben om bepaalde gezinnen te mogen begeleiden. Heb je de training vechtscheidingen niet gevolgd, dan mag je die problematiek niet oppakken. Het staat allemaal in verbinding met elkaar.”

Topscore Cedeo

Elke twee jaar moet de Akademie haar Cedeo-certificering opnieuw halen om gecertificeerde trainingen te mogen geven. Antonietta: “In 2017 verlengden we onze certificering met een 95,2. Dat betekent dat 95,2% van je externe klanten je een 8 of hoger geeft. Beter dan dat, kan bijna niet.”

Eigen teams naar een hoger plan

Naast de goede beoordeling van buitenaf, ziet Antonietta ook een mooie interne ontwikkeling. “Opvallend voor 2017 vond ik het aantal teams dat bij ons kwam met de vraag om hun team, middels training op maat, naar een hoger plan te trekken. Dat teams steeds vaker een beroep doen op onze deskundigheid betekent voor mij dat we echt op waarde worden geschat.”

“Dat 95,2% van je externe klanten je een 8 of hoger geeft. Beter dan dat, kan bijna niet.”

(Financiële) groei
Waar de Akademie in 2016 het financiële plaatje net niet helemaal zelf rond kreeg, is dat in 2017 wel ruimschoots gelukt.

Antonietta: “Dat wat we overhouden, gaat recht- streeks terug de organisatie in en investeren we in onderzoeken en pilots ter verbetering van de methodiek. Ondertussen groeien we door.

Nu verzorgen we verschillende trainingen in de methodiek voor Jeugdbescherming West in Den Haag. Uiteindelijk willen we mensen van Jeugdbescherming West gaan opleiden om daar zelf, namens de Akademie, collega’s te trainen.

Zo krijgen we als Akademie straks meerdere dependances. Dat is toch fantastisch!”

FLEXTRAINERS EN ACTEURS

Naast nieuwkomers helpt de Akademie ook ervaren medewerkers zichzelf verder ontwikkelen. Door bijvoorbeeld te werken als flextrainer. Antonietta: “Het is leuk om naast je werk andere dingen te doen waar je goed in bent en blij van wordt. Want werken als gezinsmanager is mooi, maar intensief. Dus hebben we bij de Akademie een klein groepje vaste medewerkers en zijn we dit jaar gegroeid naar 16 flextrainers. Iedere flextrainer verzorgt 8 uur per week trainingen voor de Akademie en werkt daarnaast minstens 24 uur per week als gezinsma- nager. Behalve flextrainers hebben we ook eigen trainer-acteurs. Zij spelen mee in de rollenspellen waar we in onze trainingen vaak gebruik van maken. Onze acteurs geven daarbij feedback aan hun tegenspelers.