Aandacht voor radicalisering en polarisatie

Sommige problematiek vraagt om een gezamenlijke focus. Om die reden richtte de gemeente Amsterdam de Aanpak Radicalisering en Polarisatie op. Onder de betrokken ketenpartners bevindt zich ook Jeugdbescherming Regio Amsterdam. De vanaf het begin betrokken Teammanager en portefeuillehouder radicalisering Jolanda Licht over de samenwerking, de rol van Jeugdbescherming Regio Amsterdam en het borgen van de kennis over radicalisering en polarisering binnen Jeugdbescherming.

Hoe het werkt

Jolanda: “De functie van de aanpak is tweeledig. Enerzijds houdt een programmateam zich bezig met het volgen van relevante ontwikkelingen op het gebied van radicalisering en polarisatie en het formuleren van een gezamenlijke visie hierop. Anderzijds is er casuïstiek overleg waarin het plan van aanpak, ingebracht door de regisseur, wordt vastgesteld.

Oog op kindveiligheid

Door samen te werken aan het thema ‘radicalisering’ hopen de partijen de brede aanpak op dit gevoelige onderwerp verder door te ontwikkelen.

DE AANPAK RADICALISERING EN POLARISATIE

De gemeente Amsterdam wil met haar Aanpak Radicalisering en Polarisatie mensen die dreigen
te radicaliseren begeleiden middels straf- en zorg- maatregelen en zo voorkomen dat radicalisering doorgroeit naar terrorisme. Ketenpartners die de gemeente Amsterdam hierbij helpen zijn onder an- dere de politie, het Openbaar Ministerie, de GGD,
de Raad voor Kinderbescherming, de William Schrik- ker Groep en Jeugdbescherming Regio Amsterdam.

Jolanda: “Als Jeugdbescherming bekijken wij ieder vraagstuk vanuit de veiligheid van kinderen. Op dat vlak zorgden we voor waardevolle aanvullingen in de doorontwikkeling van de aanpak. Zo hebben we ons sterk gemaakt voor aandacht voor de broertjes en zusjes van geradicaliseerde jongeren. Wat betekent het voor de veiligheid van deze kinderen wanneer hun broer of zus uitreist of terugkeert? Vanuit die gedachte hebben we werkafspraken met elkaar gemaakt. Zo kan de regisseur een eventueel onveilige situatie direct melden bij Jeugdbescherming.

Specialisten radicalisering

De gemeente gaf de voorkeur aan een aantal vaste gezinsmanagers met specifieke expertise op het onderwerp radicalisering. Daarom zorgde zij ervoor dat vier gezinsmanagers een aanvullende training mochten volgen.

Jolanda: “De gezinsmanagers die naar de gezinnen binnen de aanpak gaan, kijken met een andere bril. Zij stellen de juiste vragen en weten belangrijke signalen op te pikken.”

Geen risico’s

De verantwoordelijkheid die het werken binnen het team Radicalisering met zich meebrengt, weegt soms zwaar op de schouders van de teamleden.

Jolanda: “Als er iets gebeurt, bijvoorbeeld een aanslag, dan heeft dat een grote impact op de samenleving. Daarom neem ik als verantwoordelijke altijd het zekere voor het onzekere. De gevolgen zijn gewoonweg te groot.”

DE REGISSEUR

Deze medewerker van Jeugdbescherming fungeert als centraal aanspreekpunt tussen de aanpak en Jeugdbescherming. De regisseur krijgt alle relevan- te informatie over het gezin door, coördineert de te nemen stappen en werkt nauw samen met de gezinsmanager die bij het gezin betrokken wordt.

Symposium Radicalisering en Polarisatie

In juni 2018 organiseert Jeugdbescherming het symposium over Radicalisering en Polarisatie. Hierbij gaat de aandacht vooral uit naar de laatste ontwikkelingen op het gebied van polarisatie. Doel van het symposium is het gesprek over polarisatie op gang brengen en het creëren van bewustwording. Jolanda: “We organiseren dit symposium voor onze eigen medewerkers, maar ook voor onze ketenpartners vanuit de aanpak. Na het symposium gaan de medewerkers uit ons team zich als kennisambassadeurs inzetten om het onderwerp binnen Jeugdbescherming levendig te houden.”

In de leerlijn van de Akademie

Aansluitend op het symposium verzorgt de Akademie volgend jaar voor alle gezinsmanagers een training radicalisering. Ook wordt het onderwerp als vast onderdeel opgenomen in de leerlijn voor nieuwe medewerkers.

Overtuigen op kindveiligheid

Als drijvende kracht achter het onderwerp radicalisering ervaart Jolanda alle steun vanuit de organisatie. “Alles wat we doen is terug te leiden op het kind. Ook binnen de Aanpak Radicalisering en Polarisatie waarin iedereen vooral gefocust is op de terugkeerders, blijven wij aandacht vragen voor de veiligheid van de betrokken kinderen. Mijn team en ik ervaren hier vanuit Jeugdbescherming alle ruimte, omdat het verhaal klopt. Het mooie is dat dit ook zo werkt in de samenwerking met onze partners binnen de aanpak. Als het gaat om de veiligheid van kinderen krijg je mensen altijd in beweging.”

“Als het gaat om de veiligheid van kinderen krijg je mensen altijd in beweging.”

LAT-TEAM

Wanneer iemand in de aanpak terechtkomt, wordt de mogelijk geradicaliseerde persoon ondervraagd door een team van duidingsexperts, het LAT-team (het Landelijk Adviesteam van Terugkerende minderjarigen). Zij onderzoeken iemands verhaal en kunnen aangeven of bepaalde feiten wel of niet kloppen. Jolanda: “Dit team toonde bij Amir aan dat er in zijn geval geen sprake was van radicalisering. Dankzij de expertise van zo’n team uit de aanpak krijgen we dit soort informatie veel sneller boven water.“