JAARVERSLAG 2017

INTRODUCTIE

2017: de opmaat naar een volgende periode

Een jaar waarin alles samen is gekomen, zo omschrijven bestuurders Sigrid van de Poel en Claire Vlug 2017. Verschillende projecten kwamen tot wasdom en er is hard gewerkt aan de thema’s: ‘stabiliteit’, ‘navolgbaarheid’ en ‘verbondenheid voor het kind’.

lees meerarrow_forward

Verloop en verzuim

Uitkomsten onderzoek

Talentmanagement

Talentontwikkeling

Jezelf blijven uitdagen

Werken volgens bedoeling

Marian Grasmaijer

 

Natheley Horb

 

Innovatieve psychiatrie

Ik wens ieder team een eigen SPV-er toe

De SPV-er als waardevolle aanvulling

Samen het beleid van morgen maken

De Akademie, een unique selling point

FFP: Het draait allemaal om de ‘hoe?’

Vooroplopen is soms bewust een ondernemersrisico

Van beleid naar praktijk

De OR: van beleid naar praktijk

Gouden radijs

De vijfhoek

Samen in de strijd tegen schulden

Helemaal digitaal

Kinderen veilig stellen

Kinderen uit het buitenland

radicalisering en polarisatie

Je verhaal delen met de wereld

Download PDF

INTRODUCTIE

2017: de opmaat naar een volgende periode

Een jaar waarin alles samen is gekomen, zo omschrijven bestuurders Sigrid van de Poel en Claire Vlug 2017. Verschillende projecten kwamen tot wasdom en er is hard gewerkt aan de thema’s: ‘stabiliteit’, ‘navolgbaarheid’ en ‘verbondenheid voor het kind’.

lees meerarrow_forward

OPENING

2017: de opmaat naar een volgende periode

Een jaar waarin alles samen is gekomen, zo omschrijven bestuurders Sigrid van de Poel en Claire Vlug 2017.

lees meerarrow_forward

VERLOOP EN VERZUIM

Het jaar 2017 vertaald in verloop en verzuim

Roerige tijden vertalen zich vaak in hogere verzuim- en verloopcijfers. Aan de cijfers van 2017 te zien, zou dat betekenen dat er rustigere tijden zijn aangebroken voor Jeugdbescherming Regio Amsterdam.

lees meerarrow_forward

VERLOOP EN VERZUIM

Uitkomsten onderzoek personeelsverloop Jeugdbescherming

Als één van de opdrachtgevers signaleerde ook de gemeente Amsterdam het personeelsverloop bij Jeugdbescherming.

lees meerarrow_forward

Talentmanagement

Talentmanagement: het begint bij krachten en drijfveren

Weten wat je drijfveren zijn, talenten optimaal benutten en daardoor jezelf vitaal voelen om je werk met plezier en volle inzet te kunnen doen. Het jaar 2017 stond voor alle medewerkers van Jeugdbescherming Regio Amsterdam in het teken van ‘talenten’.

lees meerarrow_forward

Talentontwikkeling

Talentontwikkeling: een leven lang leren

Jezelf blijven ontwikkelen en verder leren is het ideaal van Mirte Forrer. Juist door nieuwe kennis op te doen, houdt deze gedragsdeskundige annex scientist practitioner en orthopedagoog-generalist haar werk dynamisch.

lees meerarrow_forward

Talentontwikkeling

Talentontwikkeling in de praktijk: jezelf blijven uitdagen

Na negen jaar met veel plezier als gezinsmanager te hebben gewerkt, was Vivian Boons toe aan een nieuwe uitdaging.

lees meerarrow_forward

DE BEDOELING OP 10

Werken volgens de bedoeling

Soms is de beste stap vooruit, teruggaan naar het begin. De pilot ‘De bedoeling op 10’ draait niet om een nieuwe aanpak, maar om de aanpak die er ligt tot in de puntjes uit te voeren.

lees meerarrow_forward

’De bedoeling op 10’

In de praktijk deel 1

“Toen we begonnen met deze pilot, vonden we het vooral een lekker vooruitzicht: terug naar tien gezinnen. Maar het begin was juist aanpoten. We werkten nog gezinsgerichter en bouwden het aantal gezinnen per gezinsmanager af naar tien.

lees meerarrow_forward

’De bedoeling op 10’

In de praktijk deel 2

“Een belangrijk gevolg van ‘De bedoeling op 10’ is dat je meer tijd doorbrengt met je gezinnen. Daardoor krijg je de problematiek in een gezin sneller boven tafel, kom je beter tot de kern en handel je adequater op de oorzaken van onveiligheid.

lees meerarrow_forward

Innovatieve psychiatrie

Innovatieve psychiatrie: het nieuwe huisbezoek

Onderzoek toont aan dat bij zeventig procent van de gezinnen bij Jeugdbescherming sprake is van psychiatrische problematiek bij ouders.

lees meerarrow_forward

Innovatieve psychiatrie

“Ik wens ieder team een eigen SPV-er toe”

Anne van Andel, gedragsdeskundige in een pilotteam ‘Innovatieve Psychiatrie’ en deelnemer aan de intervisiebijeenkomsten van GGD, GGZ en Jeugdbescherming Regio Amsterdam.

lees meerarrow_forward

Innovatieve psychiatrie

De SPV-er als waardevolle aanvulling bij complexe problematiek

Tamara Dirksen-Schaeffer, gezinsmanager in het pilotteam ‘Innovatieve psychiatrie’: “Paul brengt als sociaal psychiatrisch verpleegkundige een specifieke deskundigheid mee die, gezien de complexiteit van onze gezinnen, heel waardevol is.”.

lees meerarrow_forward

OPEN MT’S

Samen het beleid van morgen maken

Het Open MT, een brainstormsessie bedoeld om zoveel mogelijk mensen mee te laten denken over toekomstig beleid, heeft zich in 2017 ontwikkeld tot een levendige discussie die in steeds meer agenda’s een vaste plaats verovert.

lees meerarrow_forward

Akademie

De Akademie, een unique selling point

Talentontwikkeling en de Akademie, de twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Akademie laat mensen groeien, in hun werk of juist daarnaast.

lees meerarrow_forward

Akademie

Het draait allemaal om de ‘hoe?’

Zelf heeft trainer Femke Bezuijen zich de gespreksmethodiek Functional Family Parole (FFP) zo eigen gemaakt dat ze hem bijna niet meer ‘uit’ kan zetten.

lees meerarrow_forward

RAAD VAN TOEZICHT

Vooroplopen is soms bewust een ondernemersrisico nemen

Als leden van de financiële commissie hebben ze een bevlogen bestuur samen helpen laveren tussen idealen en ondernemen. Tussen ambities en realisme.

lees meerarrow_forward

OR

Van beleid naar praktijk

‘Vooruitgang’ is het woord voor 2017 volgens voorzitter van de ondernemingsraad (OR) Petra de Vries. Neem bijvoorbeeld de werkdruk.

lees meerarrow_forward

CLIËNTENRAAD

De Cliëntenraad verbindt

Met twee vaste gezichten en drie nieuwe enthousiaste leden maakt de cliëntenraad, onder leiding van voorzitter Monique van Weehuizen..

lees meerarrow_forward

Gouden Radijs

Verbinding in waarheidsvinding – Zet eens een andere bril op

In het jaar waarin verbondenheid voor het kind centraal staat, vormt de Gouden Radijs misschien wel de mooiste bevestiging van de verbondenheid tussen Jeugdbescherming, ouders, jongeren, professionals en andere betrokkenen bij de jeugdzorg.

lees meerarrow_forward

Eén koers varen op kindveiligheid, heel logisch en toch nieuw

Stel: je gezamenlijke opdracht voor de gemeente is afgerond. En je weet dat je samen nog meer kunt doen op het gebied van kindveiligheid.

lees meerarrow_forward

Schuldhulpverlening

Samen in de strijd tegen schulden

Dat financiële stress in een gezin van invloed kan zijn op de ontwikkeling en veiligheid van kinderen, was alle deelnemende partijen duidelijk.

lees meerarrow_forward

Laptops

Helemaal digitaal

Bijna vijfhonderd nieuwe laptops moeten het werken bij Jeugdbescherming beter, sneller en veiliger maken. Daar is een heel proces aan vooraf gegaan.

lees meerarrow_forward

Kinderen in het buitenland

Kinderen veilig stellen voorbij de Nederlandse grens

De missie ‘Ieder kind veilig’ is voor Jeugdbescherming Regio Amsterdam niet aan grenzen gebonden. In een aantal gevallen betekent het zelfs dat die missie landsgrenzen overstijgt. Gezinsmanagers Tobias Baruch en Brenda de Rave maakten in 2017 een bijzondere reis om een ontvoerde Nederlandse jongen veilig terug naar Nederland te brengen.

lees meerarrow_forward

Kinderen in het buitenland

De reis van Tobias en Brenda

Dag 1: Kennismaken en knopen doorhakken Na aankomst in Afrika voeren Tobias en Brenda op de Nederlandse ambassade het eerste gesprek met Amir.

lees meerarrow_forward

Kinderen in het buitenland

Aandacht voor radicalisering en polarisatie

Sommige problematiek vraagt om een gezamenlijke focus. Om die reden richtte de gemeente Amsterdam de Aanpak Radicalisering en Polarisatie op.

lees meerarrow_forward

Internationale verbinding

Je verhaal delen met de wereld

Hoe voelt het om tijdens een conferentie van de Verenigde Naties over innovaties in de publieke sector jouw verhaal en aanpak te delen met de wereld?

lees meerarrow_forward